Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει 30 ερωτήσεις με πολλαπλής επιλογής απαντήσεις. Οι ερωτήσεις θα συνοδεύονται από πηγές, φωτογραφικό υλικό και χάρτες.

Ο συνολικός χρόνος ολοκλήρωσης του διαγωνισμού θα είναι 1 ώρα (60’).

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα υπάρχει διπλή και «τυφλή» διόρθωση των γραπτών των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό.

Ιδέα, Σχεδιασμός Διαγωνισμού

Σοφία Χαροκόπου, Δ/ντρια Ανάπτυξης, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Πηνελόπη Βουτσινά, Υποδ/ντρια Γυμνασίου, Σχολή Μωραΐτη

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη

Χριστίνα Κουλούρη, Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Συντονισμός Επιστημονικής Επιτροπής

Κατιάννα Μίχα, Πρόεδρος Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας

Επιστημονική και Κριτική Επιτροπή

Δρ. Κωνσταντίνα Ανδριανοπούλου, Καθηγήτρια Ιστορίας, Σχολή Μωραΐτη

Δρ. Μαρία Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Ιστορίας, Σχολή Μωραΐτη

Δρ. Φωτεινή Ντάνου, Καθηγήτρια  Ιστορίας, Σχολή Μωραΐτη

Οργάνωση και υλοποίηση Διαγωνισμού

Κατιάννα Μίχα,Σοφία Χαροκόπου